COOKIE- & PRIVACYVERKLARING

Computerhulp@Home is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Computerhulp@Home
Voormezele-Dorp 2F - 8902 Voormezele
https://www.computerhulpathome.be
info@computerhulpathome.be
0479 68 34 78

 

Allereerst

Computerhulp@Home doet niets geks met je gegevens, zal ze ook niet verkopen en neemt de verantwoordelijkheid om de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens.

Computerhulp@Home verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en familienaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Computerhulp@Home gebruikt Google Analytics om onder meer te zien hoe bezoekers op de website terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens. Neem je met ons contact op, dan zullen we de door jou opgegeven naam en het door jou gebruikte e-mailadres opslaan. Dit doen wij ook wanneer jij je inschrijft voor de nieuwsbrief.

 

Doel

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Je ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, dan worden de gegevens uit onze database verwijderd. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt.

 

Hoe lang bewaren

Computerhulp@Home bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor je persoonsgegevens zijn verkregen.

 

Delen met derden

Computerhulp@Home verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Computerhulp@Home blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Inzagerecht

Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de sociale media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Mocht je hier toch vragen over hebben, neem dan via e-mail contact met ons op.

 

Beveiliging

Computerhulp@Home neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@computerhulpathome.be.

Wij doen er alles aan om gegevens op onze computers, laptops en mobiele apparaten te beschermen en dat doen we door:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS-certificaat: wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Foto’s, video en andere media

Computerhulp@Home maakt tijdens workshops, trainingen en cursussen soms foto’s en video’s. Deze kunnen gebruikt worden voor Facebook, YouTube, website of nieuwsbrief. Door het bijwonen van een workshop, training of cursus geef je automatisch toestemming hiervoor en kun je op de foto of film staan. Je hebt het recht om dit te weigeren. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen, is bij aanvang dit te melden.

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. De informatie die in de cookies is opgeslagen kan weer naar de website terug- gestuurd worden, wanneer je de website opnieuw opzoekt.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan je doen via je browserinstellingen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

 

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken we Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen, analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

 

Sociale media knoppen

We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op onze blog te delen. Dit kan door middel van een aantal sociale media knoppen. De meeste sociale media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende sociale media kanalen gebruiken wij de knoppen. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest

 

Nieuwsbrief en e-mail

Alle nieuwsbrieven worden via het programma  MailerLite verstuurd. Lees de privacyverklaring van MailerLite om te weten welke gegevens er bewaard worden. Bij het versturen van nieuwsbrieven is het interessant om te weten hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en welke items ze aanklikken. Hiervoor gebruikt Mailerlite cookies. Lees hier cookiebeleid van Mailerlite. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om af te melden. E-mails, die je ontvangt, worden verstuurd vanaf de servers waar ook de website op staat. Deze staan in België.

 

Online leerplatform

Alle online cursussen zijn toegankelijk via het platform CourseFlow. Inloggen op het platform is enkel mogelijk met de verkregen inloggegevens. Hoe CourseFlow jouw persoonlijke gegevens beheert, kan je hieronder lezen.

 • Informatie van derden wordt veilig opgeslagen via een beveiligde verbinding (SSL) op betrouwbare servers binnen de EU.
 • Deze informatie wordt opgeslagen zolang de klant dit wenst.
 • De klant heeft zelf de mogelijkheid om een verzoek tot verwijderen van zijn/haar account in te dienen. En kan ook zelf deze gegevens wijzigen wanneer gewenst.
 • Gegevens van derden zijn na verwijdering gecodeerd nog enige tijd beschikbaar dmv systeembackups en worden niet langer dan 90 dagen bewaard.
 • Ook na verwijdering blijven enkele NAW gegevens van klanten van klanten (dus cursisten van Computerhulp@Home) bewaard die benodigd zijn om reeds bestaande facturen downloadbaar aan te bieden. De verantwoordelijkheid tot het vastleggen van de bewaartermijn én het verwijderen hiervan ligt bij de klant van CourseFlow. Concreet betekent dit bij Computerhulp@Home.
 • Gegevens van derden zijn inzichtelijk voor CourseFlow, maar worden enkel ingezien voor supportdoeleinden, na goedkeuring van Computerhulp@Home. Met deze gegevens wordt niets gedaan, noch ergens anders opgeslagen. De enige uitzondering op deze regel is als een derde problemen ervaart en wij, met toestemming van Computerhulp@Home, contact opnemen om dit probleem op te lossen.

 

Online afspraak maken

Op de website kan je heel eenvoudig online je afspraak vastleggen. Hiervoor moet je jouw naam, e-mailadres en GSM-nummer opgeven. Deze gegevens zijn nodig om je achteraf te kunnen contacteren.

Alle persoonlijke gegevens worden bewaard op de servers van Calendly. De servers worden door Amazon Cloud Services in de United States beheerd. Lees hier de privacyverklaring van Cal.com.

 

Betaling via de webshop

Om jouw bestelde goederen online te betalen, maakt Computerhulp@Home gebruik van de betaaldienst Mollie. De volgende gegevens worden door Mollie van je bijgehouden.

 • Jouw betalingsgegevens
 • Jouw IP-adres
 • Jouw internet browser en apparaat type
 • In sommige gevallen jouw voor- en achternaam
 • In sommige gevallen jouw adresgegevens
 • In sommige gevallen jouw e-mailadres en/of telefoonnummer
 • In sommige gevallen informatie over het product of de dienst die je van onze klant hebt gekocht
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in schriftelijke correspondentie of telefonisch wanneer je contact opneemt met onze klantenservice.

  De gevallen waarin Mollie jouw persoonlijke gegevens kunnen verwerken, maar die niet altijd doen, kunnen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de betaalmethode die je gebruikt, de API's die onze klanten gebruiken en of je als consument contact opneemt met onze klantenservice.

De volledige privacyverklaring van Mollie lees je hier.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden we ons aan de meldplicht datalekken en melden we dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Mocht je een datalek ontdekken dan vragen we je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar info@computerhulpathome.be. We kunnen dan direct actie ondernemen.

 

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Computerhulp@Home verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Computerhulp@Home accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Wijzigingen

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Computerhulp@Home om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar we je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.

In ieder geval raden we je aan onze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Computerhulp@Home ga je akkoord met deze wijzigingen.

 

(Laatste aanpassing op 6/11/2022)